Ben je hoogsensitief? Verstop je niet!

Hoogsensitiviteit is aangeboren en komt bij ongeveer 20% van de bevolking voor. Inmiddels weten we ook dat het brein van hooggevoelige mensen anders werkt. En dat is niet alleen evolutionair een voordeel.

 

 Hier zijn enkele tekenen die erop kunnen wijzen dat jij hoogsensitief bent: 

  • Je raakt snel overweldigd door sterke emoties en intense situaties. 
  • Je bent gevoelig voor fysieke sensaties zoals geluiden, geuren en lichten. 
  • Je hebt meer tijd alleen nodig om te herstellen na sociale gebeurtenissen. 
  • Je voelt je vaak overweldigd door een teveel aan informatie. 
  • Je hebt een sterk intuïtief vermogen en kunt subtiele veranderingen in je omgeving opmerken. 
  • Je bent gevoelig voor de stemmingen van anderen en kunt deze gemakkelijk overnemen. 
  • Je hebt een rijke innerlijke belevingswereld en kunt diep nadenken over dingen.

 

Onderzoek heeft aangetoond dat er in het dierenrijk meer dan 100 diersoorten zijn waar ook hoogsensitiviteit voorkomt. Deze grotere gevoeligheid wordt in verband gebracht met evolutionaire doeleinden: hoogsensitieve mensen en dieren zijn zich niet alleen meer bewust van gevaar maar ook van kansen en hulpbronnen. Ze zijn zich bewuster van 'het grotere plaatje'.

 

Mijn werk als coach-supervisor-gids heeft – gekoppeld aan mijn persoonlijke ervaring- mij laten inzien dat veel 'Highly Sensitive Persons' (HSP's) op zoek zijn naar zingeving in hun leven.  Ze zijn zich bovengemiddeld bewust van de situatie op onze planeet en koesteren een diepe wens om zichzelf te begrijpen en te helen zodat ze hun talenten kunnen gaan inzetten voor het grotere geheel. Vanuit symbolisch of spiritueel perspectief zou je kunnen zeggen dat HSP's juist met deze extra gevoeligheid zijn uitgerust omdat ze die nodig hebben voor hun uiteindelijke missie (vaak als change maker, leider of gids) maar eerst moeten leren om ermee om te gaan. 

 

Hoge gevoeligheid zorgt ervoor dat mensen eerder trauma ervaren in hun jeugd en dat resulteert later vaak in angst, emotioneel overweldigd voelen en burn-out (of bore-out als er alles aan wordt gedaan om confrontaties te vermijden). De grote hoeveelheid spiegelneuronen in het hoogsensitieve brein verklaart de enorme empathie en het kunnen aanvoelen van de ander. Helaas worden de emoties van anderen vaak geabsorbeerd waardoor het nog lastiger wordt om zelf te blijven staan. Dit alles zorgt ervoor dat HSP'ers hun gevoeligheid vaak als negatief ervaren en zichzelf als zwak zien. Dit leidt tot negatieve self talk en innerlijke kritiek die energieslurpend is. Ze hebben de neiging om zich terug te trekken uit de wereld en dat is heel jammer, want hoogsensitieven hebben veel te bieden. 

Zo voelen HSP’ers veel beter aan wat er met de ander aan de hand is en wat deze eigenlijk nodig heeft (ook als dat niet wordt gezegd), zijn ze makkelijker in staat om dankbaarheid te voelen voor alledaagse dingen, zijn het vaak goede ouders, zeer creatieve mensen en in staat om informatie diep te verwerken en daardoor betere beslissingen te nemen. Ten slotte dragen hun hypergevoelige zintuigen bij aan een rijke en diverse beleving van het leven en zijn ze meer in contact met de wijsheid en waarheid van wat Carl Jung ‘het collectief onbewuste’ noemde.  

‘A blessing in disguise’ zou je het ook kunnen noemen.

 

En niet alleen op persoonlijk niveau, want HSP’er begrijpen wat de wereld nodig heeft om te helen en hebben als geen ander een intrinsieke motivatie om een zinvol leven te leiden.  
 
Herken jij het bovenstaande en ben je ook hoogsensitief? 

Dan vraag ik je met klem: verstop je niet!

Wees moedig en ga op 'reis' om eerst zelf te helen en de held te worden van je eigen verhaal. Dit pad van groei en transformatie zal tot een beter begrip van jouzelf en van de omringende wereld leiden. De ingrediënten die je tijdens deze reis vergaart, zullen van onschatbare waarde zijn voor jouzelf en later ook voor de ander. Leer beter te luisteren naar je lichaam en minder in je hoofd te zitten, omarm mindfulness en meditatie, leer grenzen trekken en constructieve gedachten genereren, een ondersteunende omgeving te creëren, het ego los te laten. Leer te desidentificeren van de innerlijke criticus en self-compassie te versterkern. Leer bovenal jezelf te kennen (ook jouw schaduwkanten!) en jezelf efficiënter en effectiever te leiden. Vind uit wat jouw levensdoel is en ga ervoor, met al jouw empathie en creativiteit, met al jouw voelsprieten en gavenWeten wat jouw levensdoel is, zal zeker helpen om zachtaardig maar moedig jouw angstige kanten voorbij te gaan en jouw hoogste potentieel te benutten. 

De wereld heeft jou nodig!